Köpvillkor

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL), och för företag – köplagen.

 

Beställning

Direkt efter beställningen skickas en orderbekräftelse till din registrerade mejladress där du finner all nödvändig information om din order samt en länk till våra köpvillkor. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls.

 

Mina rättigheter som konsument

Vi rekommenderar våra kunder att vända sig direkt till oss på Sounds Of Science i första hand för hjälp med eventuell reklamation, ångerrätt eller annat ärende gällande en beställning. För detaljerad information om dina rättigheter som konsument hänvisar vi till www.konsumentverket.se. För att som konsument få hjälp med att lösa en tvist utanför domstol kan man kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) www.arn.se (Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm) eller vända sig till EU-kommissionens hemsida som specialiserar sig på tvistlösning inom e-handeln: http://ec.europa.eu/odr

 

Kundservice och öppettider

Du når vår kundtjänst via:

E-post: info@sofsci.com

Vi besvarar frågor via mejl vardagar inom 48 timmar*

*Oftast betydligt fortare än så, bör dock tilläggas! Skulle det uppstå en fördröjning och vi inte kan ge dig ett svar inom den tidsramen får du besked om det inom 48 timmar.

Telefon: 08 559 22 193

Våra telefontider: vardagar: 10:00 – 17:00 med lunchstängt 12.30 – 13.30.

Postadress:

Sounds Of Science

Timuti 7

443 15 RAKVERE

ESTLAND

Priser & Avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK). Moms för momspliktiga produkter debiteras med 20%.

Avgift för outhämtad försändelse:

Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift om 595 kronor inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämta ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp. Ångerrätt och återköp nedan.Efter att beställningen bekräftats kan pris endast ändras på grund av omständigheter som vi inte råder över (t.ex. krig, naturkatastrofer m.m.) samt vid uppenbara felaktigheter i det angivna priset.

 

Betalsätt

Sounds Of Science använder PayPal som mellanhand för hantering av betalningar.

Kortbetalning

Med PayPal kortbetalning kan du betala med VISA, Mastercard samt American Express. Kortet debiteras i samband med order. PayPal hanterar kortuppgifterna och är auktoriserad med PCI DSS certifiering för att garantera att kundens kortuppgifter överförs och lagras säkert i krypterad form.

Betalning med PayPal konto

Betala snabbare och säkrare genom att använda PayPal. Du kan välja att finansiera din betalning från ditt PayPal-saldo eller via ett betal- eller kreditkort kopplat till ditt PayPal-konto. För mer information gå till www.paypal.se

Fullgörande

Sounds Of Science påbörjar fullgörande av detta avtal när du klickat på knappen “Genomför beställning” i kassan. Sounds Of Science har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats

Frakt och leverans

Alla leveranser sker med oss av vald speditör och debiteras med gällande prislista. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages enligt speditörens anvisningar. Leverans sker endast inom Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Vad gäller Norge samarbetar vi med Andervik Audio och skickar alltsammans dit, så slipper vi alla betala tull och så vidare på varje enskilt paket.

Vi erbjuder följande leveranssätt:

DPD/PostNord samt DSV

270 kr debiteras i fraktavgift. Om beställningen överstiger 5000 kr i varuvärde debiteras ingen avgift för frakt.

Transportrisk:

Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Sounds Of Science står för transportrisken tills försändelsen har nått dig.

 

Leveranstider

Vi tillverkar produkterna vid order. Vissa produkter, såsom produkter med tryck eller MOON vilken är komplex och görs för hand, tar längre tid än andra. Vår målsättning är dock att få iväg mindre order inom tio arbetsdagar och större så snart det bara går. Vid eventuell försening som vi inte kan åtgärda inom skälig tid har du som kund rätt att häva köpet utan extra kostnad. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

 

Ångerrätt och återköp

Ångerrätt

Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela Sounds Of Science och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Sounds Of Science utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur skall kunden själv bekosta returfrakten.

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer Sounds Of Science genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att Sounds Of Science mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen. I det fall har beställning gjorts mot faktura som ännu inte betalats kommer fakturan makuleras. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar.

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler:  Produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskilt prägel.

Vänligen notera att allt som är tillverkat efter kundens egna specifikationer inte lyder under ångerrätten. Tryck av egen bild eller bild från vårt galleri faller t ex under denna inskränkning. Sannolikheten att det finns någon annan kund som vill köpa precis den storleken med precis den bilden är minst sagt minimal, kanske en på trillionen, och därför kan vi inte återköpa produkten och hoppas på att få den såld till någon annan istället.

 

Reklamation och garanti

Reklamationsrätt

Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se Reklamation av transportskada nedan).

En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och Sounds Of Science eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Sounds Of Science rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Sounds of Science. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall Sounds Of Science skall företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt.

 

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden

E-post: info@sofsci.com

 

Reklamationsvillkor för Näringsidkare

Om en produkt avviker från vad som har avtalats mellan kund och Sounds Of Science eller på annat sätt uppvisar fel som Sounds Of Science ansvarar för har kunden rätt att i första hand få felet avhjälpt och i andra hand produkt utbytt på Sounds of Sciences bekostnad. Rätt att reklamera fel gäller bara om felet är ursprungligt, Sounds of Sciences ansvar är begränsat till värdet på den felaktiga produkten. Fel i produkt skall meddelas inom 1825 dagar från leverans genom att kontakta Sounds Of Science via e-post på info@sofsci.se

 

Särskilda villkor för näringsidkare:

 

-Eventuell montering av produkten får ej ha skett efter det att felet uppmärksammats.

-Produkten får ej ha använts eller på annat sätt brukats av kunden efter det att felet uppmärksammats.

-Originalförpackningen skall sparas och i övrigt hållas i oskadat skick.

 

Returer

Vid retur av produkter eller material till Sounds Of Science skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Sounds Of Science rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Sounds Of Science bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till Sounds Of Science är du ansvarig för att produkterna når Sounds Of Science i oskadat skick. Sounds Of Science rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

Återbetalningar

Sounds Of Science återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten och öppet köp eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

 

Förbehåll

Återtagandeförbehåll

Samtliga produkter är behäftade med återtagandeförbehåll tills det att kunden fullgjort sina skyldigheter som följer av detta avtal. Det innebär att äganderätten övergår på kunden i samband med att kunden fullgör sina skyldigheter som följer av avtalet. Kunden har därmed ej rätt att konsumera, nyttja, sälja eller på annat sätt vidta åtgärd innan äganderätten övergått på kunden som förhindrar att produkterna kan återtas av Sounds of Science.

 

Hävningsförbehåll

Sounds Of Science förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Sounds of Science.

 

Ändringsförbehåll

Sounds Of Science förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Sounds Of Science och kund.

 

Ansvarsförbehåll

Sounds Of Science skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Sounds of Sciences verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

 

Ansvarsbefrielse

Force Majeure

I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Sounds of Sciences kontroll och som Sounds Of Science inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Sounds Of Science ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Sounds Of Science ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

 

Externa länkar

Sounds Of Science ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på https://www.sofsci.com/.

 

Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder

Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där Sounds Of Science inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt detta avtal har Sounds Of Science rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Sounds of Science.

 

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar

Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har Sounds Of Science rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Sounds of Science.

 

Reservation för leveransförsening utanför Sounds of Sciences kontroll.

Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Sounds of Sciences kontroll, skall inte Sounds Of Science anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Sounds Of Science såvida inte annat särskilt avtalats mellan Sounds Of Science och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

Reservation for händelser orsakade av installationer av Sounds Of Science produkter

Sounds Of Science kan aldrig vara skyldiga till hur en produkt har installerats på t ex vägg eller i tak. Rådgör alltid med din lokala byggexpert.

 

Övrigt

Polisanmälan

Sounds Of Science polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier, bedrägeriförsök samt misskynnesbeställningar.

 

Diskrepans mellan olika publikationer

Om det föreligger skillnader mellan olika publikationer, skall de uppgifter som har publicerats senast anses ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

 

Immaterialrätt, logotyper och varumärken

Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Sounds Of Science uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

 

Informationens syfte

All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Sounds Of Science ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

 

 

Tvist

Vid eventuell tvist skall talan väckas vid tingsrätt om kunden är näringsidkare eller annan juridisk person. Om kunden är privatperson och ingått detta avtal för privat konsumtion skall tvist prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Sounds Of Science följa nämndens beslut.

sv_SE
0
    0
    Kundvagn
    Cart is emptyFortsätt handla